KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY

Opis jednostki: Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie

Punkt Przedszkolny dla dzieci zlokalizowany jest na osiedlu Krakowska – Południe w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie przy ulicy Solarza 12. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. Bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki przypada w godzinach 8:00 – 13:00. Za pozostałe godziny rodzice wnoszą opłatę zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa. Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Program Wychowania Przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”.

 

Stosujemy różnorodne metody i formy pracy.  Zapewniamy  serdeczną, rodzinną atmosferę. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego wychowanka, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

Na terenie szkoły dzieci biorą udział w bezpłatnych  zajęciach z rytmiki, języka angielskiego oraz religii (po złożeniu deklaracji przez rodziców). Mogą także uczęszczać na dodatkowe odpłatne zajęcia, zgodnie z sugestiami rodziców i zainteresowaniami dzieci, np. zajęcia logopedyczne, gra na instrumentach, taniec współczesny i ludowy, sztuki walki.

Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi salami. Korzystamy z atrakcyjnego placu zabaw na terenie szkoły oraz wielofunkcyjnych boisk. Mamy do dyspozycji salę ruchu wyposażoną w sprzęt sportowy. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

 

Jesteśmy placówką promującą zdrowy styl życia. Stwarzamy możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych poprzez współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną. Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie naszego miasta oraz w uroczystościach szkolnych i klasowych. Naszą tradycją są takie uroczystości jak: Andrzejki, Mikołajki,  Zabawa Karnawałowa, Dzień Mamy, Dzień Dziecka. Organizowane są również atrakcyjne wycieczki (np. stadnina koni, fabryka baniek, lotnisko, straż pożarna, pracownia krawiecka, szewc, weterynarz), wyjścia do teatru, kina, muzeum. Codziennie korzystamy ze spacerów na świeżym powietrzu.

Realizujemy program ekologiczny: „Czyste powietrze wokół nas” oraz program rozwijający aktywność twórczą dzieci „Mały Twórca”.

Ponadto zapewniamy:

-opiekę  pedagoga szkolnego;

-pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

-opiekę higienistki szkolnej;

-opiekę stomatologa.

Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami naszych wychowanków poprzez spotkania indywidualne oraz grupowe.

W Punkcie Przedszkolnym pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swoje umiejętności poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.

Dla bezpieczeństwa dzieci  w budynku oraz na placu zabaw zainstalowany jest monitoring.