KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

E-dziennik

Uwaga! do prawidłowego działania dziennika elektronicznego wymagana jest
aktualna przeglądarka internetowa.

 UONET - logo_ dowiedz się jak uzyskać dostęp          UONET - logo_ zaloguj się       

Instrukcja uzyskania dostępu do E-dziennika

Instrukcja rozpoczęcia pracy z aplikacją na telefon – Dzienniczek+

Link do logowania się do E-dziennika


W celu poprawnego logowania do e-dziennika i uniknięcia podstawowych błędów należy zweryfikować poniższe zdarzenia.

 1. Do jednego adresu e-mail przypisywany jest jeden użytkownik.
 2. Przy przywracaniu dostępu do e-dziennika należy wpisać adres E-MAIL, nie wpisujemy loginu i numeru PESEL.
 3. W mailu, który system wysyła na podany adres automatycznie należy użyć linku aktywującego przypisanego do ostatniego w kolejności LOGINU.
 4. Gdyby nadal występowały problemy proszę wyczyścić historię przeglądania i aplikacje cookies z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Instrukcja znajduje się w linku zamieszczonym poniżej.

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/techniczne/Tech_Pliki-cookie.pdf

 1. Nie można podać tego samego adresu e-mail do obojga rodziców. Nie poprawne wprowadzenie danych imiennych powoduje, że system rozpoznaje osobę jako nowego użytkownika o tym samym adresie e-mail i nie wytworzy dostępu.
 2. Nazwisko i imię rodzica powinno być podane poprawnie, szczególnie w przypadku nazwisk dwuczłonowych. Niepoprawne wprowadzenie danych imiennych powoduje, że system rozpoznaje osobę jako nowego użytkownika o tym samym adresie e-mail i nie przypisze  dostępu do właściwego rodzica.
 3. Dwoje lub więcej dzieci w szkołach z dostępem do e-dziennika na jednym koncie rodzica.
 • Patrz uwagi jak wyżej.
 • Konto rodzica, przy każdym dziecku powinno być zdublowane w kartotece ucznia należy podać identyczne dane (imię i nazwisko rodzica, PESEL, e-mail). System rozpoznaje użytkownika po adresie e-mail. W przypadku konfliktu danych użytkowników o tym samym adresie e-mail, nie zostanie wygenerowany dostęp do e-dziennika.
 1. Dla rodziców, których dziecko (dzieci) zmieniło (zmienili) miejsce nauki np. ze szkoły podstawowej na szkołę ponadpodstawową lub kontynuują naukę w innej placówce.
 • Patrz uwagi jak wyżej.

W przypadku dalszego występowania problemów, uwagi proszę zgłosić na adres e-mail: informatyka@sp28.resman.pl lub sekretariat@sp28.resman.pl, w celu wcześniejszego kontaktu z informatykiem (p. Jakub Osmyk) w sprawie dostępu rodziców, uczniów do e-dziennika a także innych kwestii informatycznych dotyczących szkoły. Jeśli rodzic chciałby przyjść i w obecności informatyka uzyskać dostęp do e-dziennika lub w innych kwestiach i problemach dotyczących spraw informatycznych to prosimy ze względów organizacyjnych aby wcześniej uzgodnił telefonicznie z informatykiem termin i dokładną godzinę spotkania.