KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

Dokumenty

 

Dokumenty Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie
 

„Co szlachetne i wielkie – przyjmij co płytkie i nikczemne – odrzucaj”

 
/Ł.Ciepliński/
 

 

   
   
 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 28 z dnia 29 listopada 2017 r.

Tekst jednolity z 18 września 2018 r.

 

ikona_pdf

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. ikona_pdf
Procedury Interwencyjne w Szkole Podstawowej Nr 28 z dnia 9 listopada 2017r. ikona PDF
Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ikona PDF
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ikona PDF
   
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
   
Przedmiotowy System Oceniania z edukacji wczesnoszkolnej
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z matematyki pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z historii
pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl.1-3 SP
pdf_ikona
Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda)
pdf_ikona
 Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z informatyki
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z plastyki  SP klasy: 4-7
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z plastyki  GIM pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych klasy gimnazjalne
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z techniki  SP
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z techniki GIM pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z religii
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa pdf_ikona
   
   
   
         
         

Do otwarcia powyższych plików niezbędny jest program Adobe Reader