KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

Dokumenty

 

Dokumenty Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie
 

„Co szlachetne i wielkie – przyjmij co płytkie i nikczemne – odrzucaj”

 
/Ł.Ciepliński/
 

 

   
   
 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 28 z dnia 29 listopada 2017 r.

Tekst jednolity z 18 września 2018 r.

 

ikona_pdf

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. ikona_pdf
Procedury Interwencyjne w Szkole Podstawowej Nr 28 z dnia 18 luty 2019 r. ikona PDF
Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ikona PDF
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ikona PDF
   
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
   
Przedmiotowy System Oceniania z edukacji wczesnoszkolnej
pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl.1-3 SP pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z religii
klasa 1   klasa 2   klasa 3  
Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z języka polskiego
klasa 4   klasa 5   klasa 6   klasa 7    klasa 8    klasa 3 gim
lektury dla klas 4 – 8   
Wymagania edukacyjne z matematyki
ogólne   klasa 4   klasa 5   klasa 6   klasa 7    klasa 8    klasa 3 gim
Wymagania edukacyjne z historii
ogólne    klasa 4     klasa 5     klasa 6     klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim
Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda)
pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z przyrody
 klasa 4  klasa 6 
Wymagania edukacyjne z biologii
 klasa 5      klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim
Wymagania edukacyjne z geografii
 klasa 5    klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim
Wymagania edukacyjne z fizyki
 klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim
Wymagania edukacyjne z chemii
 klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim
 Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

 klasa 4     klasa 5     klasa 6     klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

 klasa 4     klasa 5     klasa 6     klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki
pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z informatyki
klasa 4     klasa 5    klasa 7    klasa 8     klasa 3 gim
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych
klasa 6   
Przedmiotowy System Oceniania z plastyki  SP klasy: 4-7
pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z plastyki
 klasy 4-7 SP
Przedmiotowy System Oceniania z plastyki  GIM pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z plastyki
 klasa 3 gim
Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych klasy gimnazjalne
pdf_ikona
 Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych
 klasa 3 gim
Przedmiotowy System Oceniania z techniki  SP
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z techniki GIM pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z religii
pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z religii
klasa 4   klasa 5   klasa 6    klasa 7   klasa 8   klasa 3gim
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego
pdf_ikona
Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie
pdf_ikona
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie
klasa 48  
Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa pdf_ikona
   
   
   
         
         

Do otwarcia powyższych plików niezbędny jest program Adobe Reader