KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

STYPENDIA

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia – patrz regulamin.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier” – patrz regulamin.


 

Drodzy Rodzice,

Komisja Stypendialna Szkoły Podstawowej Nr 28  przyjmuje wnioski o stypendia za wyniki w nauce oraz wnioski o stypendia za szczególne osiągnięcia dla uczniów kl. IV-VII SP28 i II-III G5
Termin: 19 czerwiec 2018 r.

Dotyczy stypendium dyrektora szkoły, programów stypendialnych Miasta Rzeszowa oraz Urzędu Marszałkowskiego.  Komisja przyjmuje także wnioski o inne stypendia, w których wymagana jest opinia szkoły lub podpis dyrektora szkoły.

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w sekretariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów w Menu Głównym  – Stypendia.

16/04/2018


 

Komisja  stypendialna dnia 12.04.2018 r.  ustaliła średnią ocen na II semestr  roku szkolnego 2017/2018  dla uczniów ubiegających się o przyznanie Stypendium Dyrektora Szkoły:

klasy IV – VI SP   – średnia  5,40
klasa VII SP  – 5,20
klasy II – III Gim. – 5,20

Uczeń powinien również:
– otrzymać wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
– mieć usprawiedliwione wszystkie godziny,
– wykazywać się aktywnością społeczną na rzecz klasy lub szkoły.


 

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY W RZESZOWIE

Regulamin przyznawania stypendium dyrektora szkoły – zobacz tutaj

Wniosek o przyznanie stypendium dyrektora szkoły – zobacz tutaj


 

PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA „MŁODY INŻYNIER”

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”


 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA URZĘDU MIASTA RZESZOWA

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia Urzędu Miasta Rzeszowa


 

Komunikat w sprawie wypłat stypendiów

W związku z licznymi zapytaniami, Oddział Stypendiów Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o terminach wypłat stypendium:

–  stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia wypłacane są w ostatnim dniu każdego miesiąca (wyjątek: stypendium za wrzesień wypłacane jest w październiku z uwagi na toczące się komisje stypendialne),

– stypendia dla młodego inżyniera wypłacane są również w ostatnim dniu miesiąca (wyjątek: stypendium za październik wypłacane jest w listopadzie z uwagi na komisje stypendialne).

W przypadkach określonych w rozdz. V ust. 2 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr. XX/438/2015 w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa stypendium za wyniki w nauce ulega skróceniu o jeden miesiąc. Stypendium wtedy przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października do czerwca następnego roku.

Kierownik Oddziału Stypendiów

Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta Rzeszowa


 

Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci co roku jest ponad 500 zdolnych i pracowitych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Do naszego programu zapraszamy również utalentowanych muzyków, plastyków i tancerzy baletowych.

W roku szkolnym 1983/84 nominacje na stypendystów wręczono 56 uczniom szkół podstawowych i średnich z 22 województw. W latach 1983-2016 przyznaliśmy kilkanaście tysięcy rocznych nominacji do udziału w programie Funduszu. Mamy już ponad 5 tys. absolwentów. W roku szkolnym 2016/2017 w Programie bierze udział 558 uczniów.

Od ponad 30 lat organizujemy obozy naukowe, warsztaty w najlepszych laboratoriach, seminaria z wybitnymi profesorami, spotkania, indywidualne staże badawcze, wyjazdy zagraniczne i szereg innych imprez edukacyjnych dla uczniów z całej Polski o zainteresowaniach naukowych, literackich i artystycznych.
Nie jesteśmy klubem prymusów! Żeby zakwalifikować się do naszego programu nie musisz mieć samych szóstek. Nie interesują nas wyłącznie zwycięzcy olimpiad.
Czekamy na tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze lub analizują archiwalne teksty.

Rekrutacja na rok 2018 r. do 30 czerwca.

Czekamy na wszystkich, dla których szkolne wyzwania to za mało.

Dowiedz się więcej o rekrutacji do programu!


STYPENDIA

Drodzy Rodzice,

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
zmienił siedzibę:
35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15,
tel. 178754639


 

POMOC MATERIALNA

Stypendia szkolne – do 15 września b.r.

Zasiłki szkolne – do 2 m-cy od zdarzenia

Zaświadczenie o zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę – tutaj