KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

Drodzy Rodzice,

w związku z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa ws. Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares -traci moc Zarządzenie Dyrektora szkoły Nr 33/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce.

Stypendia Dyrektora Szkoły od II semestru 2018/2019 nie są przyznawane. 


 

PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA PN. PRIMUS INTER PARES

Wykorzystując ponad 10-letnie istnienie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody Inżynier” uchwalono nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Rzeszowa niezależnie od podsiadania zameldowania na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Program jest finansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Formami realizacji Programu są Stypendia:
1) Primus dla: 
a) Ośmioklasisty,
b) Maturzysty,
2) Mistrz,
3) Młody inżynier,
4) Artysta,
5) Zdolny uczeń.

UCHWAŁA NR VI/109/2019 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares wraz z załącznikami 
oraz
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO MIASTA RZESZOWA PN. „PRIMUS INTER PARES”
znajdują się na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Rzeszowa – tutaj.


 

POMOC MATERIALNA

Stypendia szkolne – do 15 września b.r.

Zaświadczenie o zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę – tutaj

Zasiłki szkolne – do 2 m-cy od zdarzenia,

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 


 

NAGRODY DLA OSÓB FIZYCZNYCH OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM MIASTA RZESZOWA

Nagrody dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – prawo zgłaszania kandydatów do otrzymania nagrody przysługuje  klubom sportowym których siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Prezydentowi Miasta Rzeszowa lub radnym Rady Miasta Rzeszowa.


 

STYPENDIUM W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MIASTA RZESZOWA

Stypendium w zakresie twórczości artystycznej Miasta Rzeszowa


 

INNE STYPENDIA

Serwis informacyjny – https://www.mojestypendium.pl/


 

PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – URZĄD MARSZAŁKOWSKI

„Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne” – program realizowany w ramach RPO


 

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY „NIE ZAGUBIĆ TALENTU” – URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Aktualności


 

Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci co roku jest ponad 500 zdolnych i pracowitych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Do naszego programu zapraszamy również utalentowanych muzyków, plastyków i tancerzy baletowych.

W roku szkolnym 1983/84 nominacje na stypendystów wręczono 56 uczniom szkół podstawowych i średnich z 22 województw. W latach 1983-2016 przyznaliśmy kilkanaście tysięcy rocznych nominacji do udziału w programie Funduszu. Mamy już ponad 5 tys. absolwentów. W roku szkolnym 2016/2017 w Programie bierze udział 558 uczniów.

Od ponad 30 lat organizujemy obozy naukowe, warsztaty w najlepszych laboratoriach, seminaria z wybitnymi profesorami, spotkania, indywidualne staże badawcze, wyjazdy zagraniczne i szereg innych imprez edukacyjnych dla uczniów z całej Polski o zainteresowaniach naukowych, literackich i artystycznych.
Nie jesteśmy klubem prymusów! Żeby zakwalifikować się do naszego programu nie musisz mieć samych szóstek. Nie interesują nas wyłącznie zwycięzcy olimpiad.
Czekamy na tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze lub analizują archiwalne teksty.

Czekamy na wszystkich, dla których szkolne wyzwania to za mało.

Dowiedz się więcej o rekrutacji do programu!