KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

WYBORY

Dnia 27. O9.2018 r. odbędą się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.


DYSKOTEKI Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA

dysco27 września (czwartek) w godz. 17:00 – 19:00 na korytarzu – parter C odbędzie się dyskoteka dla uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.

1 października w godz. 17:00 – 19:00 na korytarzu – I piętro D odbędzie się dyskoteka dla uczniów klas IV – VI.

Uczniowie klas starszych nauczą na niej czwartoklasistów znanego i chętnie tańczonego w naszej szkole tańca – belgijki.


 

SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2 SEMESTR 2017-2018

Przedstawiamy sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 5 w 2 semestrze 2017-2018 -zobacz tutaj.


 

PROJEKT WYCHOWAWCZY SZKOŁA GWIAZD CZERWIEC – GWIAZDY TALENTU

w158

W ramach działań wychowawczych wprowadziliśmy cele, za realizację, których  nagradzamy uczniów. Pod koniec czerwca 2018 r.  wychowawcy, wyłonili ze swojej klasy uczniów, którzy otrzymali tytuł Gwiazdy w danej kategorii GWIAZDA TALENTU (zaangażowanie w działalność artystyczną).

Lista uczniów nagrodzonych w KATEGORII  GWIAZDA TALENTU – zobacz tutaj.


 

DYSKOTEKA „POŻEGNANIE KLAS TRZECICH GIMNAZJUM”

Samorząd Uczniowski zaprasza na DYSKOTEKĘ SZKOLNĄ:

 • dla uczniów klas 2-3 gimnazjum oraz klas 7 w dniu 21.06.2018 r. (czwartek) godz.19.00-21.30 bud. C parter wstęp bezpłatny

 

PROJEKT WYCHOWAWCZY POD HASŁEM „SZKOŁA GWIAZD” MAJ – GWIAZDA MIŁOŚNIKA ZWIERZĄT

w158

W ramach działań wychowawczych wprowadziliśmy cele, za realizację, których  nagradzamy uczniów. Pod koniec MAJA 2018 r.  wychowawcy, wyłonili ze swojej klasy uczniów, którzy otrzymali tytuł Gwiazdy w danej kategorii GWIAZDA MIŁOŚNIKA ZWIERZĄT (zaangażowanie w pomoc charytatywną na rzecz zwierząt).

Lista uczniów nagrodzonych w KATEGORII  GWIAZDA MIŁOŚNIKA ZWIERZĄT – zobacz tutaj.

Przedstawiamy zdjęcia z uroczystego wręczenia GWIAZDY MIŁOŚNIKA ZWIERZĄT.


 

PROJEKT WYCHOWAWCZY POD HASŁEM „SZKOŁA GWIAZD” KWIECIEŃ – GWIAZDA SOLIDNOŚCI

w158

W ramach działań wychowawczych wprowadzamy cele, za realizację, których chcemy nagradzać uczniów. Pod koniec KWIETNIA 2018 r.  wychowawcy, wyłonili ze swojej klasy uczniów, którzy otrzymali tytuł Gwiazdy w danej kategorii GWIAZDA SOLIDNOŚCI (wzorowe przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań, posiadanie przyborów).

Lista uczniów nagrodzonych w KATEGORII  GWIAZDA SOLIDNOŚCI – zobacz tutaj.


GŁOSOWANIE W SPRAWIE RZESZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 R.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Samorządowa Rada Osiedla proszą o oddanie głosów na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

 • Mieszkańcy zameldowani w Rzeszowie głosować mogą za pośrednictwem elektronicznej karty na stronie https://bo.erzeszow.pl/ lub papierowej karty – do pobrania z BIP-u http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne bądź w punkcie do głosowania.
 • Mieszkańcy niezameldowani w Rzeszowie głosować mogą tylko za pośrednictwem papierowej karty.

Głosowanie odbędzie się w dniach 23 kwietnia do 22 maja 2018 r.

Plakat informacyjny w formacie pdf – zobacz.


Instrukcja głosowania na zadania z Budżetu Obywatelskiego:

 1. Wejdź na link: https://bo.erzeszow.pl/
 2. „Chcę się zarejestrować w systemie”
 3. „Akceptuję regulamin”
 4. Wypełniamy „Formularz rejestracji” – wszystkie pola obowiązkowo
 5. Dalej
 6. Wpisz otrzymany na telefon kod SMS
 7. Zapamiętaj lub zapisz swój czterocyfrowy kod PIN
 8. Zakończ
 9. Zagłosuj
 10. Dalej
 11. Użytkownik: numer telefonu z +48…..; Hasło: zapamiętany PIN
 12. Ok
 13. Elektroniczna karta głosowania:
 • PESEL
 • Nazwisko rodowe matki
 • Numer zadania z kategorii:

I – 15 „Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły nr 28 przy ul. Solarza 12 na osiedlu Krakowska-Południe”

II – 29 „Remont nawierzchni ul. Rataja od ul. Rataja 6 do ul. Pleśniarowicza oraz wykonanie miejsc postojowych w dwóch miejscach”

III – 57 „Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku
i w osiedlowym klubie:

 1. Głosuj

Więcej na ten temat na stronę http://bip.erzeszow.pl/ ; „Konsultacje społeczne”; „Rzeszowski Budżet Obywatelski”; „na 2019 r.” ; „Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu obywatelskiego”


GŁOSOWANIE W SPRAWIE RZESZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 R.

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA

 1. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Rzeszowa.
 2. Głosowanie odbywa się w dniach od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r.
 3. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.
 4. Głosowanie przeprowadza się w formie:
 • elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://bo.erzeszow.pl,
 • papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości i uprawnienia do udziału w głosowaniu, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 1. Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa.
 2. Mieszkańcy Rzeszowa nie posiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować wyłącznie w formie papierowej.
 1. Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 
 • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;
 • Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno–Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA,
  Rejtana 65, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW,
  Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21,
  w godzinach otwarcia;
 • W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla. W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 17, 18, 21, 22 maja 2018 r., w godzinach od 15:00 do 20:00.
 1. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej
  z trzech Kategorii
  .
 2. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
 3. Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
 4. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
 5. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

RBO zasady i sposób głosowania i instrukcja oddania głosu internetowo – zobacz.


 

DYSKOTEKA SZKOLNA

Samorząd Uczniowski zaprasza na WIOSENNĄ DYSKOTEKĘ SZKOLNĄ:

 • dla uczniów klas 2-3 gimnazjum oraz klas 7 w dniu 24.04.2018 r. (wtorek) godz.18.00-20.00 bud. C parter 
 • dla uczniów klas 4-6 SP w dniu 25.04.2018 r. (środa) godz. 17.00-19.00 korytarz 1 piętro bud. D

 

21 MARCA – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnego przywitania WIOSNY.

Wykażmy się w tym dniu pomysłowością, kreatywnością.

Hasło dnia: „Świat w przyszłości”, „Dzień nowych technologii w edukacji”

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZYPOMINA!

JUTRO JEST PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY.

 1. Ubieramy się według hasła dnia: „Świat w przyszłości”.
 1. Każda klasa wybiera sobie swoją nazwę.
 2. Na apelu reprezentant klasy przedstawi grupę i opowie, za kogo przebrali się koledzy.
 3. Chętni uczniowie wezmą udział w konkursie na „Taniec robotów”. Swój podkład muzyczny należy dostarczyć.

apele duża sala gimnastyczna:

na 3. lekcji – dla klas 4

na 4. lekcji – dla klas 5 i 6

na 5. lekcji – dla klas 7, 2gim, 3gim

 1. Uczniowie, po wcześniejszym porozumieniu z nauczycielem, mogą prowadzić lekcję wykorzystując do tego sprzęt multimedialny, projektor, komputery.
 1. Lekcję taką można nagrać telefonem komórkowym i zrobić z tego film, który weźmie udział w szkolnym konkursie (po obróbce – film maksymalnie do 10 min).
 1. Na przerwach jutro od 7.40 możecie zagrać w grę z kodem QR. Szukamy haseł.

Zachęcamy. Przygotujcie stroje.

Dobry humor mile widziany.