KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022

Wnioski o przyjęcie do przedszkola on-line 
aktywne w dniach zgodnych z powyższym harmonogramem.
Wniosek wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wraz  z załącznikami należy donieść do szkoły pierwszego wyboru.

Kryteria rekrutacji, punkty, dokumenty poświadczające kryteria– do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – Uchwala Nr LIII/1247/2017 Rady Miasta Rzeszowa – tutaj.


 

📢UWAGA‼️ Rodzice uczniów przyszłych kl.1 oraz obecnych kl.1-7 ⚠️

W związku z organizacją pracy roku szkolnego 2020/2021 rodzice uczniów
przyszłych kl. 1 oraz obecnych kl. 1-7
proszeni są uzupełnianie poniższych formularzy w terminie do 29.05.2020 r.

kl. 1-7 – DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA
kl. 1-7 – DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
kl. 1-3 – DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


📢UWAGA‼️

Lista – Przyjęci i kontynuujący – PP w SP28

Lista – Przyjęci z obwodu i spoza obwodu do kl. 1 w SP28

2020-04-08, godz. 9:00


📢UWAGA‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ⚠️

Lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani do kl. 1 w SP28

Lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani do PP w SP28

2020-03-27, godz. 9:00


📢UWAGA‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ⚠️

📢 Już jutro (27.03) o godz. 9.00 zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły listy dzieci zakwalifikowanych (kandydaci spoza obwodu szkoły) do SP28 🏫 i PPwSP28 🏘

📍 Przypominamy o obowiązku potwierdzenia do 3 kwietnia do godz. 15.00 woli uczęszczania do placówki zakwalifikowania:
▶️ po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym 💻
▶️ mailowo📧 lub telefonicznie☎️ w danej placówce.

📌 Rodziców, których dzieci nie zakwalifikowały się do żadnego przedszkola informujemy, że Gmina ma obowiązek wskazania miejsca realizacji edukacji przedszkolnej każdemu z nich. Stosowne pisma📄 w tej sprawie będą do Państwa kierowane w drugiej połowie kwietnia 📨.

📢Listy dzieci przyjętych (kandydatów spoza obwodu szkoły oraz dzieci z obwodu szkoły) do SP28 🏫 i PPwSP28 🏘
zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 8.04. o godz. 9.00

 
§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158ust.1 i3tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (DZ.U. z 25.03.2020 r. poz. 530)

📢UWAGA‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ⚠️

📌 Przypominamy, że jutro – 16 marca o godz. 15.00 📅🕘– upływa termin składania wniosków w rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/21🏡🏫.
🚷 Dla ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w placówce wprowadza się następujące rozwiązania:

🔷 Możliwość wysłania w ww. terminie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. sekretariat@sp28.resman.pl

🔷 Przy dostarczeniu dokumentów w wersji papierowej do placówki w placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne🦠: ograniczony kontakt z pracownikami oraz zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo📧☎️.

Informacji udziela również Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pod numerem: ☎️178754586, mailowo: 📧edukacja@erzeszow.pl lub za pośrednictwem strony: 🌐https://www.facebook.com/edukacja.rzeszow/


REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do przedszkola on-line 
aktywne w dniach zgodnych z powyższym harmonogramem.
Wniosek wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wraz  z załącznikami należy donieść do szkoły pierwszego wyboru.

Kryteria rekrutacji, punkty, dokumenty poświadczające kryteria– do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 – Uchwala Nr LIII/1247/2017 Rady Miasta Rzeszowa – tutaj.


 

Rodzice uczniów kl. I roku szkolnego 2019/2020

w związku z ogłoszoną dnia 9.04.2019 r. listą uczniów przyjętych do kl. I 2019/2020, rodzice uczniów proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu uzupełniania pozostałych formalności w terminie do 15.05.2019 r.

Formularze można odebrać osobiści w sekretariacie lub pobrać poniżej:

FORMULARZ – DANE OSOBOWE UCZNIA I RODZICA
DEKLARACJE RODZICÓW DOT. ZAJĘĆ DLA DZIECKA
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
UPOWAŻNIENIE – ŚWIETLICA SZKOLNA
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU


 

REKRUTACJA – Potwierdzanie woli

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że warunkiem przyjęcia do przedszkola, do szkoły dziecka zakwalifikowanego jest złożenie w placówce potwierdzenia woli.
Od bieżącego roku można to zrobić również „bez wychodzenia z domu” za pośrednictwem konta rodzica.

Termin potwierdzania woli – do 5.04.2019 r. godz. 15:00

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego – 27.03.2019 r.

Lista przyjętych i nieprzyjętych do Punktu Przedszkolnego – 10.04.2019 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej – 28.03.2019 r.

Lista przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej – 9.04.2019 r.

 

Dodatkowe formularze:  zapisu na świetlicę, zapisu na stołówkę, inne oświadczenia i zgody
umieścimy po ogłoszeniu list przyjętych dzieci.


 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie nr VIiI/79/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Harmonogram rekrutacji SP 2019 w systemie NABÓR – tutaj.

Kryteria rekrutacji, punkty, dokumenty poświadczające do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 – Uchwala Nr LIII/1247/2017 Rady Miasta Rzeszowa – tutaj.

Formularz on-line – aktywny w dniach:  1-15.03.2019 r. – tutaj.

UWAGA !
Formularz wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wraz  z załącznikami – należy donieść do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 15.03.2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SP NR 28 ROK SZKOLNY 2019/2020

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie rok szkolny 2019/2020 – zobacz tutaj


 

Rodzice uczniów kl. I roku szkolnego 2018/2019

w związku z ogłoszoną dnia 10.04.2018 r. listą uczniów przyjętych do kl. I 2018/2019, rodzice uczniów proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu uzupełniania pozostałych formalności w terminie do 27.04.2018 r.

Formularze można odebrać osobiści w sekretariacie lub pobrać poniżej:
Deklaracje i uzupełnienie danych osobowych
Karta zapisu na świetlicę szkolną
Deklaracja korzystania z obiadów


 

ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH


 

DZIEŃ OTWARTY – X PIKNIK RODZINNY 10 MARCA 2018 R.

Szczegółowy plan Dnia Otwartego – zobacz tutaj zapraszamy.


GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH M.RZESZOWA

Granice obwodów mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Rzeszów publicznych szkół podstawowych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Solarza 12:  Rataja, Solarza, Pleśniarowicza, Wiktora, Kotuli, Zbyszewskiego, Lewakowskiego, Stojałowskiego, Sędziszowska, Ustrzycka (do nr. 62), Gorlicka, Mielecka, Strzyżowska, Niżańska, Jasielska, Zakopiańska, Grechuty, German, Niemena, Wyspiańskiego (od nr. 38), Krakowska (nr. nieparzyste od 13 do 163), Strzelnicza (nr. parzyste od 12 wzwyż, nr. nieparzyste od 23 wzwyż), Krajobrazowa, Widokowa, Panoramiczna, Plenerowa.