KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 


 

Realizacja badań przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

W związku z prośbą Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie przekazuję Państwu materiały dotyczące realizacji badań przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Przygotowane wzory skierowania i ankiet informujących o stanie zdrowia kandydata mają na celu usprawnienie realizacji tych badań, szczególnie w obecnej sytuacji wymagającej zastosowania wskazań sanitarnych. Szczegóły dotyczące rejestracji na badania znajdą Państwo w piśmie WOMP znak: D.420-7/20 i na stronie internetowej Ośrodka.

Wykazy placówek, które będą wykonywać badania kandydatów lub uczniów szkół ponadpodstawowych w roku 2020 oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/realizacja-badan-przez-kandydatow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych/

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch


Wykaz podmiotów, które w 2020 będą wykonywać badanie lekarskie kandydatów lub uczniów szkół ponadpodstawowych oraz niepełnoletnich kandydatów lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

W powiecie rzeszowskim i Rzeszów:
Przychodnia Medycyny Pracy CM MEDYK, 35-210 Rzeszów, ul. Rejtana 53

UWAGA: Wymagana wcześniejsza rejestracja e-mail (z 7-dniowym wyprzedzeniem): medycynapracy@medyk.rzeszow.pl
(śr. 8:00-13:00)

Inne podmioty realizujące badania w woj. podkarpackim: www.ko.rzeszow.pl


Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

19-05-2020


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tracą moc terminy ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch


REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

Załącznik nr 1 – Harmonogram rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego

Kryteria rekrutacji – Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 https://naborpg.resman.pl/

Link do strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z publikowanymi informacjami na temat rekrutacji – tutaj.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia SP zostanie ogłoszony do końca lutego.


 

Lista ośrodków medycyny pracy w których będą wykonywane badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w 2019 r. – tutaj.


 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum),  do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim.

Załącznik nr 1 – Harmonogram rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum)


FILM INFORMACYJNY NA TEMAT EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

LINK DO INFORMACJI KURATORIUM OŚWIATY

FILM


 

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców uczniów
klas VIII SP i III GIM

Załączniki:

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum

Ulotka informacyjna MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Pani Kurator zaprasza także to zapoznania się z informacją na temat oferty szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych naszego województwa zawartą w:

Elektronicznym informatorze o ofercie szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Elektronicznym informatorze o ofercie szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020


 

Rzeszów ma 12 zespołów szkół, które kształcą w kilkudziesięciu zawodach
w technikach i szkołach branżowych.

Jak wybrać najlepszy, by w przyszłości mieć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę ?

Rzeszów – partner reportażu


 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

plakat_rekrutacja_a4 -

Zobacz szczegółową prezentację, w która zawiera ogólne kryteria rekrutacji oraz terminy egzaminów dla ósmoklasistów oraz gimnazjalistów – TUTAJ.

Więcej informacji na https://men.gov.pl/REKRUTACJA


 

List Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
oraz klas II gimnazjum,

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

czytaj dalej.