KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym (06.07.2020 r.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa zamieszczone zostały dokumenty do postępowania przetargowego na „Dostawa wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ” – znak sprawy: CZ-D.271.43.140.2020, dla którego termin składania/otwarcia ofert przewidziano na dzień  15.07.2020 r. godz. 11:00/12:00.

Poniżej przekazuję link, pod którym upublicznione zostały dokumenty zw. z przedmiotowym postępowaniem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/104-zamowienia-publiczne/4914-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro-zamowienia-aktualne/16240-dostawa-wyposazenia-do-kuchni-w-szkole-podstawowej-nr-28-w-rzeszowie.html


 

Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w  Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w  Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane


 

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie – dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zamawiający zawiadamia, że wybrano oferta numer: ……… 2 …………… Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez firmę OPTIMAL GASTRO, 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 17, o wartości 974,16 zł (brutto), została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów zawartych w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zapytanie ofertowe

wyposażenie – załącznik nr 1

formularz ofertowy- załącznik nr 2

wzór umowy – załącznik nr 4

Klauzula -zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro


 

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie – dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zamawiający zawiadamia, że wybrano oferta numer: ……… 1 …………… Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez firmę OPTIMAL GASTRO, 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 17 o wartości 619,92 zł (brutto), została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów zawartych w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zapytanie ofertowe

wyposażenie – załącznik nr 1

formularz ofertowy- załącznik nr 2

wzór umowy – załącznik nr 4

Klauzula -zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro


 

Wyjaśnienie dotyczące zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie – dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

 

Z zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykreśla się z załącznika nr 1 i załącznika nr 3 pozycję nr 21- dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem . Całość osadzona na cokole. Ilość – 3 sztuki.

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie – dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawe i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

formularz ofertowy- załącznik nr 2

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

wyposażenie – załącznik nr 1

wyposażenie stołówki-opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3

wzór umowy – załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe


 

Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w  Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podajemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu pn. Budowa 5 boisk wielofunkcyjnych.


 

 

 

 

PRZETARG NA BUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W RZESZOWIE

Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Budowa 5 boisk wielofunkcyjnych, 2 boisk do siatkówki, boiska do piłki plażowej, boiska do piłki ręcznej, 2 kortów tenisowych i urządzeń lekkoatletycznych przy pięciu placówkach oświatowych w Rzeszowie”.

Pliki do pobrania:

Formularz OFERTA- zał. nr 1 do SIWZ.doc

Ogłoszenie o przetargu.doc

Projekt budowlany.doc

WYKAZ OSÓB- zał. nr 4 do SIWZ.doc

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH- zał. nr 3 do SIWZ.doc

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego- zał. nr 5 do SIWZ.doc

Harmonogram rzeczowo – finansowy ZS 6- załącznik nr 7.docx

Kosz na śmieci+ławka kibicówka.docx

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx

Umowa wzór – załącznik nr 2 do SIWZ.docx

Formularz OFERTA- zał. nr 1 do SIWZ.pdf

Rys. 1 – Zagospodarowanie terenu.pdf

Rys. 10 – Drenaż płyty boiska wielofunkcyjnego.pdf

Rys. 2 – Rzut boiska wielofunkcyjnego.pdf

Rys. 3 – Bieżnia czterotorowa.pdf

Rys. 4 – Płyta boiska wielofunkcyjnego – linie wymiarowe.pdf

Rys. 5 – Płyta boiska wielofunkcyjnego – kolorystyka.pdf

Rys. 6 – Nawierzchnie boisk, bieżni i chodnika.pdf

Rys. 7 – Kosz do koszykówki.pdf

Rys. 8 – Siatka do siatkówki.pdf

Rys. 9 – Fundament pod piłkochwyt.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Umowa wzór – załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf

Wzór poręczy stalowych.jpg

Wzór poręczy stalowych 2.jpg

Wyjasnienie tresci SIWZ_1.pdf

Przedmiar robot_1.pdf

Wyjasnienie tresci SIWZ_korekta.pdf

Przedmiar robót_korekta.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ-3.pdf