KOCHAM SZKOŁĘ SWĄ TO MÓJ DRUGI DOM. ZAPISY UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Zdobyliśmy I miejsce w Rzeszowie w koszykówce dziewcząt dla szkół podstawowych.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Uczniowie szkolnego kółka teatralnego wystawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka w nowej odsłonie”.

BASEN KARPIK

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

PIĘKNA I KOLOROWA SZKOŁA PO REMONCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE

NASZE NOWE BOISKA SPORTOWE

PIKNIK RODZINNY

NAUKA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA

NASZA SZKOŁA JEST NA MEDAL

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE TO NASZE ZAINTERESOWANIA

PIKNIK RODZINNY

SZKOLNY ZESPÓŁ RZESZOWIANKA

SZKOLNY CHÓR

 

Strona główna nowa

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 28

im. płk. Łukasza Cieplińskiego

w Rzeszowie


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

Uprawnienia za poprzedni rok szkolny są ważne do 30 września br. Przypominamy o zapisaniu uprawnienia na kolejny rok szkolny 2020/2021.

Informacje o nowych usprawnieniach w zakładce Karta Miejska dla uczniów.


Jak założyć konto w E-DZIENNIKU i Office 365 , instrukcje w zakładkach, linki poniżej:

E-dziennik – dotyczy rodziców dzieci przedszkolnych, rodziców uczniów i uczniów kl.I-VIII

Office 365 – dotyczy uczniów kl. I-VIII


Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne z nauczycielami Punktu Przedszkolnego w dniu:

GRUPA OA- 9.09.2020 r.- godz. 17.30

GRUPA OB- 10.09.2020 r.- godz. 17.00

GRUPA OC- 9.09.2020 r.- godz. 17.00

Spotkania odbędą się na boisku szkolnym.

                                                                                Wychowawcy Punktu Przedszkolnego


Szanowni Państwo,

istnieje możliwość  indywidualnego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Można skorzystać z oferty złożonej przez  firmę ubezpieczeniową  AVIVA . Do grupy  przystąpić mogą wszystkie dzieci z  placówki oraz ich rodzeństwo z innych placówek: żłobków, przedszkoli i szkół. Informacje na temat oferty znajdują się w plikach poniżej.

5. Ulotka OC
16. ulotka_dsf_15_06_z telefonem1
Oferta szkoła 28
Zakres_produktu_Twoje_Dziecko

W  tym roku tak jaki w minionych latach rodzice mogą zawrzeć umowę elektronicznie poprzez link.

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=B69720DBF900AF8E9DE1EBFB21575139C35CD930

 


 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice oraz Uczniowie!

Mamy za sobą rok szczególny, bardzo trudny, ale ten przed nami też nie będzie należał do łatwych. Przyjdzie nam wszystkim – Pedagogom, Uczniom i Rodzicom pracować w nowych, wymuszonych przez sytuację pandemiczną warunkach.

Jak zwykle w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wszystkim towarzyszą wielkie oczekiwania i nadzieje, a w tym roku pojawia się także wiele pytań i wątpliwości.  Ja ze swej strony chcę zapewnić, że wszystkie działania prowadzone były w zamierzonym kierunku. Liczę na to, że wraz z pierwszym dzwonkiem wszyscy staniemy na wysokości zadania, rozpoczniemy i wspólnie będziemy kontynuować nowy rok bezpiecznie. W rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2020/2021, chciałabym wszystkim Nauczycielom i Pracownikom życzyć spokojnej, bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy, a także wytrwałości i wyrozumiałości. Życzę Państwu, zadowolenia ze zrealizowanych planów i rozważnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Wszystkim Uczniom, a w szczególności tym, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nauką, życzę wiele radości z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, oraz aby spełniły się Wasze marzenia o szkole. Niech szkoła będzie dla Was miejscem bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią osiąganie sukcesów. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.    

Wam, Drodzy Rodzice, życzę, aby osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

Dyrektor szkoły
Dorota Chmura


WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole w okresie pandemii

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie w czasie epidemii COVID-19 w roku szkolnym 2020_2021

ikona_pdfOświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami

ikona_pdfProszę rodziców dzieci przedszkolnych oraz uczniów kl. I-VIII
o przekazanie wychowawcy wypełnionego oświadczenia do dnia 4.09.2020 r.

Procedury korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie

ikona_pdf


Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2020/2021 oraz obecną sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy szereg działań organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal nie korzystając z szatni.
 3. W związku z ograniczeniem pobytu rodziców na terenie szkoły dzieci kl. 1 i dzieci przedszkolne przychodzące do szkoły odbierane są przez nauczyciela/pracownika przy wejściu do szkoły i odprowadzane są do sal lub świetlicy szkolnej. Dzieci z klas 2–8 udają się samodzielnie do sal lub do świetlicy.
  Po godz. 8:00 uczniowie/rodzice korzystają z domofonu wybierając odpowiedni numer:
  Punkt przedszkolny gr. 0A – „4”
  Punkt przedszkolny gr. 0B – „5”
  Punkt przedszkolny gr. 0C – „3”
  Portiernia – „7”
  Szatnia – „6”
  Świetlica – „2”
  Punkt Przedszkolny funkcjonuje w godz. 6:30-17:00, dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:00Świetlica szkolna otwarta w godz. 6:30-17:00
 1. Opiekunowie, wybierając dzieci z punktu przedszkolnego lub świetlicy szkolnej nie wchodzą do budynku szkoły tylko korzystają z wideodomofonu, wybierając odpowiedni numer:
  Punkt przedszkolny gr. 0A – „4”
  Punkt przedszkolny gr. 0B – „5”
  Punkt przedszkolny gr. 0C – „3”
  Świetlica – „2”
 1. Uczniowie każdej klasy są przypisani do wyznaczonej sali, w której odbywa się większość lekcji.
 2. Zalecamy, aby podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze) uczniowie zakładali maseczki lub przyłbice.
 3. Uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą na przerwy na korytarz w obrębie swoich sal lub na teren zewnętrzny wokół szkoły.
 4. Na korytarzach i w salach zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe.
 5. W związku z trwającym remontem kuchni i stołówki szkolnej obiady nie będą wydawane. Przewidywany termin zakończenia prac – koniec października 2020 r. Posiłki dla dzieci w przedszkolu będą dostarczane z innej placówki.
 1. Dla uczniów z podejrzeniem infekcji wydzielono pomieszczenie służące izolacji.
 2. W szkole działa gabinet higieny szkolnej i stomatologiczny.
 3. Rodzice uczniów nie mogą bez ważnej potrzeby wchodzić na teren szkoły. Na uzgodnione spotkanie rodzic wchodzi wejściem głównym z zachowaniem wymogów sanitarnych – w maseczce, bądź przyłbicy, po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach i oczekuje na nauczyciela/pracownika w wyznaczonej strefie (hol przy wejściu głównym szkoły).
 4. Osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie konieczności należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem – 17 7482070 lub wybierając odpowiedni numer na domofonie – „1”.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
1.09.2020 r. /wtorek/

ikona_pdf

Szanowni Rodzice!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 należy złożyć do wychowawców klas stosowne zgody i oświadczenia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną umieszczamy je do pobrania na stronie szkoły i prosimy o przekazanie do wychowawców klas za pośrednictwem dzieci najpóźniej do 3.09.2020 r./czwartek/.

Rodziców dzieci przedszkolnych prosimy o przygotowanie obuwia zmiennego w workach, kompletu ubrań na zmianę, podręczniki wg wykazu – link, butelkę z wodą – prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy należących do dzieci. Pozostałe informacje dla rodziców wychowawcy przekażą w formie pisemnej. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8:00.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2020 r. uczniowie kl. 1-8 otrzymają zestawy podręczników. Prosimy, aby dzieci miały ze sobą np. plecaki. Wykaz podręczników – link.
Rodziców uczniów kl. 1 prosimy dodatkowo o przygotowanie dzieciom, w tym dniu,  zeszytu (16-kartk.) do korespondencji z wpisanymi numerami telefonów do rodziców/opiekunów.

WYKAZ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

ikona_pdf

WYKAZ UCZNIÓW KL. 1

ikona_pdf

GODZINY LEKCYJNE – bez zmian

PLAN LEKCJI – zostanie zaktualizowany i opublikowane w zakładce „Plan lekcji” na stronie do dnia 31.08.2020r.

WYCHOWAWCY W KLASACH – PP, kl.1-8

ikona_pdf

E-DZIENNIK/ MS OFFICE 365 – dotyczy rodziców uczniów kl.1 oraz rodziców dzieci przedszkolnych przyjętych od 1.09.2020 r.

W związku z koniecznością uzyskania dostępu do E-dziennika oraz pakietu MS Office 365, niezbędne jest zebranie danych: adres e-mail ucznia, adres e-mail rodzica (te 2 adresy muszą być różne). W przypadku posiadania już dostępu do E-dziennika przez rodzica/rodziców należy podać imię i nazwisko rodzeństwa, klasę, „inna szkoła” (jeśli inna niż SP28) oraz PESEL rodzica (dobrowolna zgoda rodziców w celu połączenia kont dzieci pod jednym loginem). Konta dzieci zostaną wówczas przypisane do jednego rodzica, który po zalogowaniu się jednym loginem na E-dziennik będzie mógł mieć wgląd do każdego swojego dziecka. Proszę podczas wypełniania formularza zwrócić szczególną uwagę na te pozycje. PESEL nie jest wymagany w przypadku dostępu do jednego dziecka. PESEL rodzica jest dobrowolnie podawany w celu połączenia kont dzieci pod jednym kontem rodzica.

Adres e-mail ucznia oraz adres e-mail rodzica jest wymagany, aby móc korzystać z E-dziennika oraz MS Office 365. Brak dostępu do e-dziennika dla rodzica uniemożliwi przesyłanie wiadomości pomiędzy rodzicem a nauczycielami i dyrekcją szkoły. Brak dostępu do e-dziennika dla ucznia uniemożliwi korzystanie przez ucznia z bezpłatnego pakietu MS Office 365.

Adres e-mail ucznia nie dotyczy Punktu Przedszkolnego. Dostęp do E-dziennika rodziców dzieci przedszkolnych ograniczony jest tylko i wyłącznie do wysyłania i odbierania wiadomości pomiędzy dyrekcją, wychowawcą oraz innymi nauczycielami uczącymi w przedszkolu.
Dostęp do pakietu MS Office 365 mają uczniowie klas 1-8.

Instrukcje pierwszego logowania do E-dziennika oraz pakietu MS Office 356 zostaną udostępnione Państwu początkiem roku szkolnego na stronie internetowej szkoły.

FORMULARZ – DANE OSOBOWE – dla kl.1 oraz grup przedszkolnych

ikona_pdf

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU – dla kl.1 oraz grup przedszkolnych

ikona_pdf

STOŁÓWKA SZKOLNA

W związku z trwającym remontem kuchni i stołówki szkolnej obiady dla uczniów nie będą wydawane. Przewidywany termin zakończenia prac – koniec października 2020 r.

Posiłki dla dzieci Punktu Przedszkolnego będą dostarczane z innej placówki.

BASEN

Zajęcia na basenie klas 1-3 nie będą się odbywać do odwołania.

W klasach 4-8 wg planu lekcji od 7 września 2020 r. /poniedziałek/ po otrzymaniu oświadczeń od rodziców. Oświadczenia należy złożyć za pośrednictwem dzieci do wychowawcy klasy do 3 września 2020 r./czwartek/.

OŚWIADCZENIE NA BASEN DLA KLAS 4-8

ikona_pdf

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna otwarta jest od 1.09.2020 r. w godz. 6:30-17:00.

W dniu 1.09.2020 r. świetlica przyjmuje także dzieci niezapisane. Rodzice, którzy nie wypełnili deklaracji on-line do 25.06.2020 r., mogą złożyć wniosek za pośrednictwem dziecka w świetlicy. Lista przyjętych dzieci weryfikowana jest przez nauczyciela świetlicy bezpośrednio przy odnotowywaniu obecności.

Upoważnień do odbioru dziecka ze świetlicy, należy złożyć za pośrednictwem dzieci najpóźniej w dniu odbioru dziecka przez osobą upoważnioną.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

ikona_pdfUPOWAŻNIENIA ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ikona_pdf

OŚWIADCZENIE – odbiór dziecka przez rodzeństwo w wieku co najmniej 10 lat

ikona_pdf

OŚWIADCZENIE – o samodzielnym powrocie dziecka, które ukończyło 7 lat

ikona_pdf


Celem zapewnienie bezpieczeństwa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie podjął decyzję o odwołaniu spotkania.

Wszelkie informacje będą Państwu udostępnione poprzez stronę internetową szkoły.Proszę o systematyczne śledzenie komunikatów.

Z poważaniem

Dorota Chmura

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie zaprasza Rodziców oddziałów przedszkolnych i przyszłych pierwszoklasistów na spotkanie, które odbędzie się  27 sierpnia o  godz. 17.00 (przedszkole), godz. 18.00 (klasy pierwsze) . Spotkanie odbędzie się w dużej sali gimnastycznej  
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Z poważaniem

Dorota Chmura


📢UWAGA‼️

Uprzejmie informujemy, że absolwenci szkoły będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od wychowawców.
Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kserokopia zaświadczeń potwierdzona za zgodność z oryginałem zostanie przekazane każdemu absolwentowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
31 lipca br.
kl. 8a – 10:00
kl. 8b – 11:00
kl. 8c – 12:00

Zaświadczenie może być wydane: absolwentowi, rodzicowi absolwenta, osobie upoważnionej,  za okazaniem dokumentu tożsamości (np. legitymacja uczniowska, dowód osobisty).

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.


📢UWAGA‼️

Lista uczniów przyjętych do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej w roku szkolnym 2020/2021

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 30.06.2020 r. po godzinie 15:00
 2. ⚠️ Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4 ) 30.06.2020 –  03.07.2020 do godziny 15:00
  przesłanego (skan/zdjęcie) na adres sekretariat@sp28.resman.pl
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 05.07.2020 po godzinie 15:00 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w okresie pandemii COVID- 19

Pożegnanie ze szkołą uczniów klas 8 odbędzie się online 25 czerwca 2020 r. o godz. 17.00

w aplikacji Teams w zespole „Pożegnanie ósmoklasistów”.

Uczestnikami będą uczniowie klas 8, ich wychowawcy oraz inni nauczyciele.

Uczniowie klas I – VIII SP 28 będą mogli odebrać świadectwa szkolne

z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa,

zgodnie z wytycznymi GIS i MEN w dniu 26 czerwca 2020 r.

w wyznaczonych salach i godzinach, o których poinformują wychowawcy przez e-dziennik.

W dniu zakończenia roku do szkoły ze względu na bezpieczeństwo uczniów, nie będą wpuszczani rodzice,

opiekunowie, członkowie rodzin.

Nieodebrane przez ucznia świadectwo w dniu zakończenia roku,

będzie dostępne w sekretariacie.

 

 


12 czerwca (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

16, 17, 18 czerwca – egzaminy uczniów klas VIII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

W tych dniach nie będzie zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie oraz indywidualnych konsultacji, pozostają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III, których rodzice złożyli deklaracje. Te dzieci będą mogły korzystać z obiadów.

Dni wolne nie dotyczą przedszkola.


Terminy egzaminów klas 8 :

16.06.2020 – język polski godz 9:00

17.06.2020 – matematyka godz 9:00

18.06.2020 – język angielski godz 9:00


 

DO POWSPOMINANIA – PREZENTACJA – KLIKNIJ TU

Drodzy uczniowie! 

Specjalną niespodzianką dla Was jest quiz o sporcie i naszej szkole. Wprowadzamy element rywalizacji, bo utworzy się ranking najlepszych graczy. Jeśli chcecie wziąć udział, kliknijcie na link, w nazwie zapiszcie Swoje imię, pierwszą literę nazwiska i klasę. Nicki, które nie spełnią wymagań uniemożliwią Wam wygraną, bo wyniki zostaną usunięte z rankingu. Link do quizu będzie aktywny do wtorku do godz. 12:00. Powodzenia! 

https://quizizz.com/join?gc=4448965 Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.

 


Darmowe telefoniczne wsparcie w sytuacji pandemii COVID-19

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów 


📢UWAGA‼️ Rodzice uczniów przyszłych kl.1 oraz obecnych kl.1-7 ⚠️

W związku z organizacją pracy roku szkolnego 2020/2021 rodzice uczniów
przyszłych kl. 1 oraz obecnych kl. 1-7
proszeni są uzupełnianie poniższych formularzy w terminie do 29.05.2020 r.

kl. 1-7 – DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA
kl. 1-7 – DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
kl. 1-3 – DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


📢UWAGA‼️

Lista – Przyjęci i kontynuujący – PP w SP28

Lista – Przyjęci z obwodu i spoza obwodu do kl. 1 w SP28

2020-04-08, godz. 9:00


📢UWAGA‼️

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady do 30.04.
Lista niedopłat za obiady za miesiąc marzec.
Nadpłaty za miesiąc marzec zostaną zwrócone na konta.

Numer konta bankowego: 46 1020 4391 0000 6002 0187 6754
W tytule: nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc


▶️ ▶️ 


📢UWAGA‼️ ZMIANY W PROCESIE REKRUTACJI – KLASY DWUJĘZYCZNEJ ⚠️

Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie w klasie VII oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim jako wiodącym. W związku z obecną sytuacją stanu epidemii w Polsce nastąpiły zmiany w procesie rekrutacji. 
📍 Termin składania wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego pozostaje ten sam:
1.04.2020-20.04.2020 do godz. 15.00

Wniosek-deklarację wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 i 3) należy pobrać ze strony szkoły, a następnie uzupełniony przesłać na adres 📧  sekretariat@sp28.resman.pl

▶️ Pliki do pobrania:   WNIOSEK       OŚWIADCZENIE

📍 Pozostałe terminy podane w harmonogramie w obecnej sytuacji są nieaktualne, będą zmodyfikowane i podane do Państwa wiadomości w późniejszym terminie. 


📢UWAGA‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ⚠️

PLAN LEKCJI klas 1 – 8
obowiązuje od 30.03.2020 r.  

w celu wybrania proszę kliknąć poniżej w nazwę właściwej klasy

 

KLASY 1 – 3

KLASY 4 – 8

 

W planie lekcji nie uwzględniono następujących przedmiotów:

wf, plastyka, muzyka,informatyka, wos, wdż, technika, j.hiszpański, j.niemiecki, religia, edb, doradztwo zawodowe.

Są one umieszczone w zakładce ▶️  ZDALNE NAUCZANIE. Tam w folderach nauczyciele będą zamieszczali materiały dla chętnych uczniów klas I-VIII do swobodnego, nieobowiązkowego wykorzystania w domu. 

Wszyscy nauczyciele (również bibliotekarze) będą do dyspozycji uczniów w wyznaczonych godzinach zgodnie z planem lekcji oraz będą udzielać konsultacji rodzicom i uczniom w godzinach  od 13.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku poprzez 💻dziennik elektroniczny, 📧 pocztę elektroniczną i 💻Office 365.

Pedagodzy są do Państwa dyspozycji w godz. 10.00-13.00.
Bożena Taracińska , 📧 boztar.985@edu.erzeszow.pl
Bożena Woźny, 📧 bozwoz.337@edu.erzeszow.pl

Informacje dotyczące pracy zdalnej są również w zakładkach menu Szkolne:

 • Pedagodzy
 • Biblioteka
 • Punkt przedszkolny
 • Świetlica

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. (wtorek) do odwołania Szkoła Podstawowa nr 28 nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny ☎️17 7482070  oraz e-mailowy z sekretariatem szkoły 📧 sekretariat@sp28.resman.pl

Zachęcamy jednocześnie do śledzenie strony www.sp28.resman.pl i MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomości


 

 

tarczaSP28_2017

„Co szlachetne i wielkie – przyjmij,

co płytkie i nikczemne – odrzucaj”

                                                                   (płk Łukasz Ciepliński) 

 

 
 
     
„Co szlachetne i wielkie – przyjmij,

co płytkie i nikczemne – odrzucaj”

                                                                   (płk Łukasz Ciepliński)